Čvachtův zápisník z revírů

VELKÝ CIHELŇÁK

4.11.2009 NOVINKA Soukromé revíry, Trvalý odkaz

Jde o sprotovní rybolov, který je zároveň způsobem prodeje, kdy si zákazník naloví ryb, v jakémkoliv množství, sám pomocí vlastního sportovního náčiní ve vyhrazených prostorách hráze rybníku Velký Cihelňák.

Chytající nemusí být vlastníkem státního rybářského lístku! K rybolovu stačí zakoupení denní povolenky.

Ceny:

  • Kč 200,- / dospělá osoba na den (chytající na dva pruty + 2 děti do 15 let zdarma chytající vždy na jeden prut)
  • Kč 100,- / dětská denní do 15 let (chytající na 1 prut - nutný doprovod dospělé osoby).

Na základě této povolenky může rybář vstoupit do vyhrazeného prostoru na chytání (pohyb mimo vyhrazeného prostoru nebo vstup bez povolenky může být posuzován jako pytláctví). Ve vyhrazeném prostoru pak rybář může ulovit neomezené množství ryb sportovním způsobem - v souladu s rybářským řádem, se kterým je povinen se seznámit a dodržovat ho. Ulovené ryby, které si chce rybář ponechat, změří, zasakuje a zapíše do povolenky. Tyto ryby už nemohou být puštěny zpět nebo vyměňovány za jiné. Po ulovení požadovaného množství nebo po ukočení doby lovu se rybář i s úlovkem přesune k váze, kde mu obsluha zváží ryby a vyúčtuje cenu dle tohoto platného ceníku:

Kapr
Kč 60,- / kg
Amur
Kč 65,- / kg
Tolstolobik
Kč 40,- / kg

Během roku se loví se ve dnech čtvrtek až neděle (od pondělí do středy se neloví) . Doba lovu je stanovena:

dopolední lov
7.00 - 14.00 hod.
odpolední lov
14.00 - 21.00 hod.

Důležité:

  • Povolenka platí na celý den, tedy chytající může chytat od 7.00 do 21.00 na jednu denní povolenku.
  • Povolenky se prodávají předem v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. (oproti rybníku Velký Cihelňák směrem na Ostravu). V případě že je na rybníku obsluha, je možno povolenku zakoupit přímo na rybníku.
  • Rozdělení dne na dvě části (7.00-14.00 a 14.00-21.00) je jenom z důvodu přítomnosti obsluhy. Jestli si nikdo nezakoupí povolenku v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. na dopoledne v předstihu rybolov se dopoledne nekoná!!! Rybolov však může začít dle obdobných pravidel odpoledne – tedy jestli si někdo koupí povolenku v předstihu. Dalším způsobem je telefonické dojednání účasti.
  • Nespoléhejte se na to, že se na rybníce chytá! Nemusí být nikdo přítomen. V případě, že si nemůžete koupit povolenku v předstihu v sídle společnosti, dojednejte si telefonicky na čísle 596572237 účast.
  • V jinou dobu rybolov neprobíhá. V předem domluvených případech a při účasti minimálně 8 lidí je rybolov možný i v jiné dny.

UPOZORŇĚNÍ: NEDOSTAVÍ-LI SE DO JEDNÉ HODINY PO ZAHÁJENÍ RYBOLOVU ŽÁDNÝ RYBÁŘ, JE LOV PRO DANÝ PŮLDEN ZRUŠEN!!!

Doplňující informace

Rybáři mohou parkovat na parkovišti přímo na hrázi rybníka v lovném sektoru. Každý chytající musí chytat a manipulovat s rybami dle rybářského řádu se zdůraněním na opatrnou manipulaci s rybou (tzn. vylovení ryby podběrákem, umístění na nezbytně dlouhou dobu na navlhčenou podušku, opatrné vybrání háčku a puštění zpět do vody nebo zasakování).

Po ukočení rybolovu, zvážení a zaplacení úlovu je rybář povinen umožnit nahlédnutí do tašek, vaků a automobilu. Opustit prostor rybolovu a uložit náčiní do auta může rybář až po uplném vyúčtování. Převzetím povolenky rybář zároveň potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s těmito pravidly a s rybářským řádem.

rybařský řád
RYBÁŘSKÝ ŘÁD
pro produkčný rybník – VELKÝ CIHELŇÁK
Rybník VELKÝ CIHELŇÁK není součásti rybářského revíru ČRS, proto povolenka ČRS pro tento
revír neplatí
platný od 1. května 2009 do odvolání
1. DOBA LOVU:
V MĚSÍCÍCH ČERVEN – ZÁŘÍ VŽDY OD PÁTKU 7.00 HOD. DO NEDĚLE 21.00. HOD
2. CELOROČNÍ HÁJENÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ:
Obojživelníci, raci, škeble, žáby, Piskoř pruhovaný a Sekavec písečný.
3. NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY UŠLECHTILÝCH RYB:
RYBY SE STANOVENOU DÉLKOU, KTERÉ RYBÁŘ MUSÍ ZAPSAT PO ZASAKOVÁNÍ DO
ÚLOVKOVÉHO LÍSTKU JSOU:
Kapr obecný 35-65 cm, Amur bílý 35 cm.
Nejmenší stanovená délka u Kapra
obecného je 35 cm a největší stanovená
délka u Kapra obecného je 65 cm
Kapři pod 35 cm a nad 65 cm musí být bezpodmínečně co nejšetrněji
puštěni zpět do vody.
Při ulovení trofejní ryby, musí být tato ihned puštěna zpět do vody. V případě fotografování a jeho
přípravě, je rybář povinen vložit rybu, na dobu nezbytně nutnou, do dostatečně prostorného
vezírku. S rybou musí zacházet co nejšetrněji (odpovídající poduška pro manipulaci s rybou je
nutná). Po vyjmutí z vezírku musí rybu polévat vodou a pak ji opatrně vrátit vodě. Je vhodné
zakapat rybě ránu odpovídajícím prostředkem. Trofejní kapři jsou součásti generačního hejna
společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o.
4. RYBY BEZ STANOVENÉ DÉLKY:
Plotice – všechny druhy, cejn a cejnek – všechny druhy, Perlín ostrobřichý, Okoun říční, Karas
obecný a stříbřitý, Ouklej obecná a Slunka obecná, Tolstolobec pestrý a Tolstolobik bílý.
5. ZAKAZUJE SE:
Používat při lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných. Používat bodců,
samoseků, udic bez prutů, střílet ryby, chytat pod ledem (mimo speciální povolení), chytat na
šňůry, lovit do ruky a ok. Sbírat jikry, užívat k lovu elektřinu, chytat v místech, kde se nahromadily
ryby za mimořádně nízkého stavu vody, chytat ryby shromážděné ke tření. Vyhrazovat si místa k
rybolovu. Poškozovat okolní přírodu. Používat jako opěrky prutů vidličky uřezané ze stromů, nebo
keřů. Znečišťovat odpadky revír a jeho široké okolí. Nechávat ulovenou rybu ležet volně na břehu
před nahozením. Používat intenzivní svítidla, která stahují, nebo oslňují ryby. Lov ryb mimo
vyhrazený prostor k rybolovu. Zapůjčit povolenku jiné osobě. Nechat obsluhovat své pruty jinou
osobu. Vyměňovat zapsané ryby za větší a čilejší. Lovit na více prutů než je povoleno. Předávat
ryby jiným rybářům, nebo jiným osobám, které by rybu od vody odnášely. Přijímat ryby od jiných
rybářů. Přivlastňovat si ryby, které nesplňují předepsanou délku. Přivlastňovat si Kapra
obecného, který má méně než 35 cm a více než 65 cm. Lovit ryby mimo stanovenou dobu. Lovit
s neplatnou či nepodepsanou povolenkou. Nahazovat, aniž by byla do povolenky zapsána ryba
se stanovenou délkou. Lovit na živou, nebo mrtvou rybku, lovit na přívlač.
Za porušení těchto zákazů bude na místě odebrána povolenka!!!
Za závažný přestupek vůči rybářskému řádu nebude v budoucnu dané osobě vydána povolenka.

Mé zkušenosti
-dobře zarybněno kaprem
-stabilní hloubka kolem 1m
-k dispozici je obsluha,ktera poradi začinajícim rybařum a pomuže s podebíranim
-v sezone větší nápor rybařu,nutno rezervovat flek
-možnost parkováni auta v objektu za plotem
-chyta se pouze z jednoho břehu
-nemuže se používat lod a bojky

obsádka
-kapr včetně trofejních nad 10kg
- štika,jeseter,candát ojediněle
-amur

jak se dostat na revír
- z ostravy směr hrušov,kolem věznice dál na heřmanice směr rychvald.Mijíte po pravé straně ruinu zámku,vlevo je odbočka na autopal,ale vy pokračujete pořad po hlavni ještě 400m a v levotočíve zatačce je sjezd k rybníku vpravo.

Průměrná známka: 3,25

Komentář ke článku (4)

Poslední diskuse
Kontakt

Rostislav Wator
mail:info@cvachta.cz
icq:497402742