Čvachtův zápisník z revírů

VELKÝ CIHELŇÁK

4.11.2009 NOVINKA Soukromé revíry, Trvalý odkaz

Jde o sprotovní rybolov, který je zároveň způsobem prodeje, kdy si zákazník naloví ryb, v jakémkoliv množství, sám pomocí vlastního sportovního náčiní ve vyhrazených prostorách hráze rybníku Velký Cihelňák.

Chytající nemusí být vlastníkem státního rybářského lístku! K rybolovu stačí zakoupení denní povolenky.

Ceny:

  • Kč 200,- / dospělá osoba na den (chytající na dva pruty + 2 děti do 15 let zdarma chytající vždy na jeden prut)
  • Kč 100,- / dětská denní do 15 let (chytající na 1 prut - nutný doprovod dospělé osoby).

Na základě této povolenky může rybář vstoupit do vyhrazeného prostoru na chytání (pohyb mimo vyhrazeného prostoru nebo vstup bez povolenky může být posuzován jako pytláctví). Ve vyhrazeném prostoru pak rybář může ulovit neomezené množství ryb sportovním způsobem - v souladu s rybářským řádem, se kterým je povinen se seznámit a dodržovat ho. Ulovené ryby, které si chce rybář ponechat, změří, zasakuje a zapíše do povolenky. Tyto ryby už nemohou být puštěny zpět nebo vyměňovány za jiné. Po ulovení požadovaného množství nebo po ukočení doby lovu se rybář i s úlovkem přesune k váze, kde mu obsluha zváží ryby a vyúčtuje cenu dle tohoto platného ceníku:

Kapr
Kč 60,- / kg
Amur
Kč 65,- / kg
Tolstolobik
Kč 40,- / kg

Během roku se loví se ve dnech čtvrtek až neděle (od pondělí do středy se neloví) . Doba lovu je stanovena:

dopolední lov
7.00 - 14.00 hod.
odpolední lov
14.00 - 21.00 hod.

Důležité:

  • Povolenka platí na celý den, tedy chytající může chytat od 7.00 do 21.00 na jednu denní povolenku.
  • Povolenky se prodávají předem v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. (oproti rybníku Velký Cihelňák směrem na Ostravu). V případě že je na rybníku obsluha, je možno povolenku zakoupit přímo na rybníku.
  • Rozdělení dne na dvě části (7.00-14.00 a 14.00-21.00) je jenom z důvodu přítomnosti obsluhy. Jestli si nikdo nezakoupí povolenku v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. na dopoledne v předstihu rybolov se dopoledne nekoná!!! Rybolov však může začít dle obdobných pravidel odpoledne – tedy jestli si někdo koupí povolenku v předstihu. Dalším způsobem je telefonické dojednání účasti.
  • Nespoléhejte se na to, že se na rybníce chytá! Nemusí být nikdo přítomen. V případě, že si nemůžete koupit povolenku v předstihu v sídle společnosti, dojednejte si telefonicky na čísle 596572237 účast.
  • V jinou dobu rybolov neprobíhá. V předem domluvených případech a při účasti minimálně 8 lidí je rybolov možný i v jiné dny.

UPOZORŇĚNÍ: NEDOSTAVÍ-LI SE DO JEDNÉ HODINY PO ZAHÁJENÍ RYBOLOVU ŽÁDNÝ RYBÁŘ, JE LOV PRO DANÝ PŮLDEN ZRUŠEN!!!

Doplňující informace

Rybáři mohou parkovat na parkovišti přímo na hrázi rybníka v lovném sektoru. Každý chytající musí chytat a manipulovat s rybami dle rybářského řádu se zdůraněním na opatrnou manipulaci s rybou (tzn. vylovení ryby podběrákem, umístění na nezbytně dlouhou dobu na navlhčenou podušku, opatrné vybrání háčku a puštění zpět do vody nebo zasakování).

Po ukočení rybolovu, zvážení a zaplacení úlovu je rybář povinen umožnit nahlédnutí do tašek, vaků a automobilu. Opustit prostor rybolovu a uložit náčiní do auta může rybář až po uplném vyúčtování. Převzetím povolenky rybář zároveň potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s těmito pravidly a s rybářským řádem.

rybařský řád
RYBÁŘSKÝ ŘÁD
pro produkčný rybník – VELKÝ CIHELŇÁK
Rybník VELKÝ CIHELŇÁK není součásti rybářského revíru ČRS, proto povolenka ČRS pro tento
revír neplatí
platný od 1. května 2009 do odvolání
1. DOBA LOVU:
V MĚSÍCÍCH ČERVEN – ZÁŘÍ VŽDY OD PÁTKU 7.00 HOD. DO NEDĚLE 21.00. HOD
2. CELOROČNÍ HÁJENÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ:
Obojživelníci, raci, škeble, žáby, Piskoř pruhovaný a Sekavec písečný.
3. NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY UŠLECHTILÝCH RYB:
RYBY SE STANOVENOU DÉLKOU, KTERÉ RYBÁŘ MUSÍ ZAPSAT PO ZASAKOVÁNÍ DO
ÚLOVKOVÉHO LÍSTKU JSOU:
Kapr obecný 35-65 cm, Amur bílý 35 cm.
Nejmenší stanovená délka u Kapra
obecného je 35 cm a největší stanovená
délka u Kapra obecného je 65 cm
Kapři pod 35 cm a nad 65 cm musí být bezpodmínečně co nejšetrněji
puštěni zpět do vody.
Při ulovení trofejní ryby, musí být tato ihned puštěna zpět do vody. V případě fotografování a jeho
přípravě, je rybář povinen vložit rybu, na dobu nezbytně nutnou, do dostatečně prostorného
vezírku. S rybou musí zacházet co nejšetrněji (odpovídající poduška pro manipulaci s rybou je
nutná). Po vyjmutí z vezírku musí rybu polévat vodou a pak ji opatrně vrátit vodě. Je vhodné
zakapat rybě ránu odpovídajícím prostředkem. Trofejní kapři jsou součásti generačního hejna
společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o.
4. RYBY BEZ STANOVENÉ DÉLKY:
Plotice – všechny druhy, cejn a cejnek – všechny druhy, Perlín ostrobřichý, Okoun říční, Karas
obecný a stříbřitý, Ouklej obecná a Slunka obecná, Tolstolobec pestrý a Tolstolobik bílý.
5. ZAKAZUJE SE:
Používat při lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných. Používat bodců,
samoseků, udic bez prutů, střílet ryby, chytat pod ledem (mimo speciální povolení), chytat na
šňůry, lovit do ruky a ok. Sbírat jikry, užívat k lovu elektřinu, chytat v místech, kde se nahromadily
ryby za mimořádně nízkého stavu vody, chytat ryby shromážděné ke tření. Vyhrazovat si místa k
rybolovu. Poškozovat okolní přírodu. Používat jako opěrky prutů vidličky uřezané ze stromů, nebo
keřů. Znečišťovat odpadky revír a jeho široké okolí. Nechávat ulovenou rybu ležet volně na břehu
před nahozením. Používat intenzivní svítidla, která stahují, nebo oslňují ryby. Lov ryb mimo
vyhrazený prostor k rybolovu. Zapůjčit povolenku jiné osobě. Nechat obsluhovat své pruty jinou
osobu. Vyměňovat zapsané ryby za větší a čilejší. Lovit na více prutů než je povoleno. Předávat
ryby jiným rybářům, nebo jiným osobám, které by rybu od vody odnášely. Přijímat ryby od jiných
rybářů. Přivlastňovat si ryby, které nesplňují předepsanou délku. Přivlastňovat si Kapra
obecného, který má méně než 35 cm a více než 65 cm. Lovit ryby mimo stanovenou dobu. Lovit
s neplatnou či nepodepsanou povolenkou. Nahazovat, aniž by byla do povolenky zapsána ryba
se stanovenou délkou. Lovit na živou, nebo mrtvou rybku, lovit na přívlač.
Za porušení těchto zákazů bude na místě odebrána povolenka!!!
Za závažný přestupek vůči rybářskému řádu nebude v budoucnu dané osobě vydána povolenka.

Mé zkušenosti
-dobře zarybněno kaprem
-stabilní hloubka kolem 1m
-k dispozici je obsluha,ktera poradi začinajícim rybařum a pomuže s podebíranim
-v sezone větší nápor rybařu,nutno rezervovat flek
-možnost parkováni auta v objektu za plotem
-chyta se pouze z jednoho břehu
-nemuže se používat lod a bojky

obsádka
-kapr včetně trofejních nad 10kg
- štika,jeseter,candát ojediněle
-amur

jak se dostat na revír
- z ostravy směr hrušov,kolem věznice dál na heřmanice směr rychvald.Mijíte po pravé straně ruinu zámku,vlevo je odbočka na autopal,ale vy pokračujete pořad po hlavni ještě 400m a v levotočíve zatačce je sjezd k rybníku vpravo.

Průměrná známka: 3,25

Komentář ke článku (4)

KOBLOV

2.11.2009 NOVINKA Soukromé revíry, Trvalý odkaz

Tato 12 ha velká štěrkovna byla založena před 35 lety a byla obhospodařována rybářským svazem.
V roce 1993 byla převedena do soukromého hospodaření a to jako jedna z prvních v České republice.
Štěrkovna je pravidelně zarybňována všemi druhy ryb, nejvíce však kaprem. Průměrná hloubka je 3 m (+-50 cm).
Největší obsádkou v této štěrkovně jsou kapři od 8 do 15 kg, dále amuři v délce až 120 cm,
tolstolobici o průměrné váze 25 kg, bohatství této vody doplňují štiky,candáti,okouni,úhoři,pstruzi,velcí karasi,boleni a spousta drobných bílých ryb.
Pozoruhodní jsou sumci, kteří jsou rovněž v hojné míře.
Pro sportovní zkušené rybáře vyhledávající mimořádný zážitek je zde několik kaprů v délce okolo 1m a váze přibližně 25 kg.

Pro všechny zájemce je zde možnost parkovaní hned za zády. Samozřejmostí je možnost stanování, kempingu.
Dále nabízíme pronájem čtyř rybářských chatek, které jsou situovány přímo u vody a u nich nahazujete pruty přímo na vodu.
Chatky jsou jedna dvoulůžková a tři čtyřlůžkové. Jsou vybaveny stolem, kamny (dvoulůžková bez kamen), grilem, uzákem a světlem napájeným baterií (pouze na svícení).
V případě vaření, je třeba si vzít svou P.B. láhev, nádobí na vaření a sekyrku. WC - dřevěné "kadibudky". Sprchy nejsou. Je potřeba si vzít vlastní přikrývky či spacáky.
Cena pronájmu chatky činí 250 Kč/den u čtyřlůžkové a 200 Kč/den u dvoulůžkové.
Za stan, karavan nebo auto se neplatí. Každá doprovázející osoba nad 10 let platí 50Kč/den.
Parkování přímo u chatek a stanů. Je možno zapůjčení loďky za 100Kč/den. K DISPOZICI JSOU TŘI LOĎKY.
Zahájení sezóny od března do prosince (od odmrznutí do "zámrzu").

Závazné objednávky na chatky jsou min. 14 dní před termínem ubytování, u stanů, karavanů min. 1 týden před termínem ubytování. Pouze omezený počet míst!
Pod bivaky pro tři osoby cca 10 míst.
Objednávky pouze telefonicky:
+ 420 606 939 183.
 
Pro návštěvníky jsou k dispozici týdenní prodejky. Cena týdenní prodejky je 1500 Kč. Dále jsou k dispozici 3-denní prodejky za 1000 Kč (nad 3 dny 1500 Kč).
Loví se systémem "chyť a pusť ".

vice informaci na  www.rybolovkoblov.cz

me zkusenosti:
-opravdu dobře zarybněná voda
-ideálni pro vyzkoušení montaži a náčini
-neni vyjimka,ze se chytne až 100kapru za týden
-nutno rezervovat mista s předstihem
-je třeba si zvyknout na tvrdší jednání majitele


 
 

Průměrná známka: 2,88

Komentář ke článku (0)

Nový stav

31.10.2009 NOVINKA Soukromé revíry, Trvalý odkaz

Sportovní rybník Nový Stav je od roku 1994 využíván pro účely sportovního rybolovu. Tento padesátisedmi hektarový rybník najdete v katastru obce Rychvald jen 3 kilometry od Ostravy. Díky půdním propadlinám vzniklým těžbou nebyl rybník před rokem 1994 nejméně 35 let řádně sloven, což zapříčinilo velký podíl trofejních ryb na obsádce rybníka a to především kaprů a sumců. Od roku 1994 jej spravuje RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. a již několikátou sezónu jej zarybňuje kvalitní kapří násadou a mírovými rybami kapra, štiky, candáta, sumce a v neposlední řadě také úhořím monté. RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o. vydává vlastní rybářský řád na tento revír, vycházející vstříc všem sportovním rybářům. Míra kapra, kterého si můžete ponechat je zde omezena na 40-80 cm (od roku 2007 - 65 cm), což ještě více zvětšuje šanci chytajícím rybářům na úlovek trofejního kapra. Na tento revír máte snadný přístup automobilem jak ze strany Rychvaldu, Ostravy, tak od Bohumína.
 

Ceník povolenek 2010

Dospělá roční
35 ušlechtilých ryb
3 000,- Kč
Dospělá půroční (6 měsíců od data prodeje)
18 ušlechtilých ryb
1 800,- Kč
Dospělá měsíční
10 ušlechtilých ryb
1 300,- Kč
Dospělá týdenní
6 ušlechtilých ryb
800,- Kč
Dospělá dvoudenní
4 ušlechtilé ryby
500,- Kč
Dospělá denní
2 ušlechtilé ryby
300,- Kč
Dětské povolenky roční
 
Dětská roční (do 15 let)
15 ušlechtilých ryb
950,- Kč
Dětská dvouměsíční (do 15 let)
7 ušlechtilých ryb
450,- Kč
Dětská dvoudenní (do 15 let)
2 ušlechtilé ryby
150,- Kč
Dětská roční (do 10 let)
8 ušlechtilých ryb
450,- Kč


 

Ke koupi povolenky nepotřebujete rybářský lístek.

Mé zkušenosti
-voda nebyla dlouho vypuštěna a ukryvá velké monstra
- možnost chytání ze břehu i z posedů
-velký rybařský tlak,nejlepší mista byvají obsazeny již pred zahajením rybolovu hlavně u výpustě a v mistě předělu hráze
-spousty malych kaprů do 45 cm
-pro ulovení trofejního kapra nutno zvolit taktiku jinak je jeho ulovení otázkou velké náhody
- stabilní hloubka 1-1,6m az na nekterá mista,která jsou propadla díky poddolování

obsádka
- hojně Kapr a amur
-sumec
-ojediněle candát štika
 

jak se dostat na revír
- z ostravy směr hrušov,kolem věznice dál na heřmanice směr rychvald.Mijíte po pravé straně ruinu zámku,naproti odbočíte vlevo směr autopal.Přejedete žel.přejezd a pokračujete do kopce kolem autopalu a nahorizontu se cesta stači vpravo a hned odbočite vlevo směr bohumín.Sjiždite z kopce dolu na polní cestu,která vás provede kolem celeho rybníka.

vice o reviru a posedech  zde

Průměrná známka: 4,00

Komentář ke článku (0)

Heřmanický rybník

31.10.2009 NOVINKA Soukromé revíry, Trvalý odkaz

Heřmanický rybník se nachází mezi Ostravou a Rychvaldem, jeho rozloha je 116 ha. Jedná se o největší rybník v okolí. Z vodohospodářského hlediska je prvořadou funkcí Heřmanického rybníku dávkování slaných důlních vod tak, aby v řece Odře v profilu Bohumín nebyla překročena maximální hranice chloridových iontů. Hned na druhém místě je využití pro sportovní rybolov a myslivost. Od letošního roku je tento rybník součásti ptačí oblasti „Heřmanský stav“. Tento rybník tedy nabízí skloubení několika celospolečenských funkcí, jako jsou: zlepšování kvality povrchových vod, rekreační účely (rybářství a myslivost) a ochrana přírody. Rybník je napájen z Rychvaldské a následně z Bohumínské stružky. Heřmanický rybník je unikátní svými rybářskými posedy. Jedná se o dřevěné stavby s dlouhými přístupovými lávkami. Posedů na rybníku nalezneme asi 70. Do budoucna by jsme chtěli na rybníku ještě zkvalitnit sportovní rybolov pravidelným vysazováním ryb a úpravami rybářského řádu na základě námětů samotných sportovních rybářů. Již teď jsou v řádu zařazeny novinky jako celoroční non – stop rybolov, možnost zakoupení více povolenek na jednu osobu, spodní i horní míra kapra atd…

Mé zkušenosti
-bohužel je zde problem dostat se k vodě a chytat ze břehu,převazna čast rybářu chytá z posedů
-auto parkujete příliš daleko od loviště
-dost mala hloubka 1-2m
-nutno zakrmit
-velký výskyt trofejních kaprů,sumcu,candátů,štik

Obsádka
-kapr,sumec,štika,candát,bíla ryba 

jak se dostat na revír
- z ostravy směr hrušov,kolem věznice dál na heřmanice Po prave straně je depo přepravni společnosti DPD  a za nim cca 100m odbocka vlevo pod železniční trať.Pokračujete vpravo a dostanete se na cestu kolem rybníka.
 

Cena roční povolenky byla stanovena na 2 000,- Kč. Cena ročního pronájmu pozemku pod posedem byla stanovena na 2 000,- Kč.

  • Prodej povolenek i pronájmy pozemků pod posedy se vyřizují v sídle společnosti RYBÁŘSTVÍ Rychvald s.r.o., Orlovská ul. 1279, 735 32 Rychvald . Prodej probíhá ve všední dny od 7.00 hod do 15.00 hod.
Průměrná známka: 2,50

Komentář ke článku (0)

Anketa:Co vím o tomhle revíru?
A) nic 29%
B) znám,ale nikdy nechytal 57%
C) znám,chytal,ale zklamal mě 0%
D) znám,chytám,ale už nebudu 14%
E) znám,chytám,doporučuji 0%
Hlasovalo 7 čtenářů.
Poslední diskuse
Kontakt

Rostislav Wator
mail:info@cvachta.cz
icq:497402742